dobrá změna...

...pro šťastný a spokojený život

Terapie

Individuální a komplexní terapie založená na odstranění příčin problémů. Důvodem bývá zpravidla nezpracovaný emociální stres uložený v podvědomí

Konstelace

Fascinující a hluboce harmonizující metoda, která trvale vrací do života spokojenost a radost.


Semináře

Jedno/dvou denní tematicky zaměřené skupinové semináře osobního růstu, rodinné konstelace a semináře pro skupiny.

Průvodce

Hlubinná terapie v přírodě: Celodenní nebo půldenní pobyt v přírodě s komplexním řešením Vašeho tématu pomocí síly přírody a všech mě známých metod.

Karolína Rutová

Zajímá mne vše, co má blahodárný vliv na dobrý život v radosti, harmonii, lásce a štěstí. Věřím v dobro a v to, že na světě může být a je čím dál lépe.

Moje práce mne naplňuje, přináší mi radost a stále mne překvapuje.

Vždy jsem přemýšlela o životě a vždy mě zajímaly příběhy. Příběhy lidí… a hlavně hlubší důvody: „Proč někdo žije spokojeně a jiný se trápí?“

Psychologie, souvislosti, vlivy okolí, podmínky, ze kterých pocházíme, genetické dispozice zdraví, nemoci. Postupem času jsem se těmito otázkami zabývala stále více do hloubky. Díky svému dlouholetému ekzému jsem se dostala přes práci s podvědomím ke kineziologii. Už bez ekzému pak k rodinným konstelacím, reiki, Bachovým a jiným esencím, energetice těla a dále zájmově k dalším léčivým a obecně harmonizujícím oborům, jako např. k homeopatii, čínské medicíně okrajově k ayurvédě, feng shui, šamanismu, tantře a dalším. Vystudovala jsem One Brain, Rodinné konstelace, Duhový systém, prošla výcvikem šamanismu, studovala psychologii. Pročetla a prostudovala jsem spoustu knih, článků z oboru psychologie, filozofie, náboženství. Mezi tím jsem se při své práci setkávala a stále setkávám s lidmi a jejich příběhy. Díky tomu jsem zjistila a hlavně také sama na sobě mnohokrát ověřila, jak různé faktory – myšlení, cítění, činy a třeba i strava – velmi ovlivňují naše tělo, životy a život na Zemi vůbec.

Jsem si velmi dobře vědoma toho, že si život a svět spolutvoříme v souladu (větším nebo menším) s vyššími principy bytí a k tomu chci přispívat pro nejvyšší dobro své a všech ostatních.

2002 – dosud – vedu terapie individuální i skupinové
2012 – dosud – vedu Rodinné a systémové konstelace
2009 – 2012 – instruktorka metody One Brain
2013 – 2018 – učitelka metod Duhového systému
2015 – dosud – učitelka Reiki
2015 – 2018 – vedení ženských kruhů

Můj příběh

Leden 2019 – Stojím na začátku nové cesty…

Tomuto okamžiku předcházelo určité období přehodnocování, zkoumání a bilancování, jak dál ve své práci. Nebylo pro mne jednoduché rychle a lehce se rozhodnout. Po letech směřování k vytyčenému cíli, kterého jsem dosáhla, a po několika letech úspěšné práce shodou různých okolností byla zastavena, a postavena před otázku: Jak dál? Mohla jsem si dovolit ten luxus a dát si roční pracovní pauzu. V podvědomí i ve vědomí se odehrával proces vnitřní změny. Ptala jsem se sama sebe, zda opustit to, o co jsem tak dlouho usilovala a zda zůstat v tom, co mi přestalo vyhovovat. Toto vše trvalo a zrálo. Zkoumala jsem sama sebe a svou vnitřní pravdu… Důkladná analýza vnitřního stavu probíhala asi půl roku.

A najednou … jsem to jasně věděla…

Potřebuji jít dál svou vlastní cestou, potřebuji mít pocit maximální čistoty ve svých myšlenkách a činech.

Rozhodla jsem se a vím jistě, že moje volba je v tuto chvíli jediná správná.

Pochopila jsem, že tímto rozhodnutím nezahodím a neznehodnotím vše, co jsem dosud prošla, ale naopak, že na těchto pevných základech a zkušenostech mohu budovat, jít ještě dále. Díky svému rozhodnutí jsem získala dost energie a cítím, že najednou mohu ještě lépe využít svůj potenciál k tvorbě dobrého pro sebe, pro tento svět.

Vydala jsem se na novou dobrodružnou cestu. Tentokrát mne život vede opustit a zapomenout vše, co jsem se kdy naučila a jít až za to. Ještě dál. Jakoby nezáleželo na ničem a zároveň se otevřely nové možnosti a cesty.

Věnuji se nyní své vlastní cestě, kde propojuji veškeré znalosti, praktické zkušenosti a intuici v terapiích a na seminářích. Efektivita a přínos pro klienty je jednoznačný.

Leden 2006 – Jak jsem se dostala k tomu co dělám

Jak už to tak bývá, nic v životě není náhoda…

Po narození syna v roce 1987 „se mi začal dělat“ na rukou ekzém. Prošla jsem jako většina takto „postižených“ klasickou léčbou u kožního lékaře, ale dlouhodobě se nic zvlášť nelepšilo, spíše naopak. Ekzém, pokud se nemazal kortikoidy, se spíše rozšiřoval. V té době jsem začala hledat i jiné cesty. Došlo mi, že pokud se chci opravdu uzdravit, musím se zapojit sama do procesu opravdového uzdravení.

Bylinky, masti, homeopatie, práce s podvědomím, zkoušela jsem to, co mě nějak oslovilo, co mi bylo sympatické. V té době už milý ekzém trval jedenáct let a já šla (na doporučení kamarádky) na své první kineziologické sezení. Nemůžu říci, že jsem metodě bezmezně důvěřovala, spíše jsem byla v pozici vyčkávajícího, trochu skeptického, opatrného, ale otevřeného klienta. Jediné, co jsem věděla naprosto jistě bylo to, že chci už konečně změnit svou nevyhovující situaci.

Jaký byl můj radostný a vděčný údiv, když mi po třech sezeních ekzém zmizel!

Tenhle pro mne „zázrak“ byl prvním impulzem k tomu, že jsem se sama vydala na cestu studia. Postupně jsem dospěla k názoru, že dobré věci se mají šířit dál.

V současné době pracuji na tom, abych mohla metodu učit a předávat Vám, dalším zájemcům, Vám všem, kteří chcete změnit něco ve svém životě, ať je to cokoli a chcete využít toho největšího daru, co nám život nabízí, své vlastní VOLBY.

Máme-li volbu, můžeme mít život jaký chceme.

Můžeme mít všechno, co chceme.

Děkuji všemu, co mne potkává, děkuji svému tělu, že mi tak dlouho a vytrvale něco sdělovalo, až jsem pochopila….

Přeji Vám všem mnoho úspěchů a pochopení na Vaší Cestě k sobě.

Narodili jsme se proto, abychom žili šťastný a spokojený život

Vzdělání v oboru

Studium Three in One Concepts INC, Burbank, U.S.A.

1999 – zahájení studia metody
1999 – 2002 – absolvování šesti základních stupňů/úrovní
2002 – 2005 – absolvování čtyř rozšiřujících stupňů/úrovní
2005 – Consultant practicum – doplnění pro praxi
2007 – Conzultant facilitator – základ pro povolení učit metodu
2006 – 2008 – čtyři nadstavbové úrovně
2008 – Update 2008 – 2010

… v průběhu studia a dále také …

2002 – 2003 studium psychologie na FFUK v rámci CŽV, ukončené závěrečnou zkouškou (dva semestry)
2005 – 2009 absolvování vzdělávacích seminářů Rodinné konstelace Zharmonizování rodinných systémů, určené pro facilitátory One Brain se záměrem použití v poradenské činnosti, vedené facilitátory Dr. Arnold a Eva Polivka – Rakousko

2002 založení vlastní praxe – Poradna pro osobní rozvoj (s využitím metody One Brain, prvků terapie Rodinné konstelace, psychologie)
2010 – 2012 tříletý výcvik zaměřený na vedení seminářů Rodinných konstelací pro veřejnost vedený facilitátory Dr. Arnold a Eva Polivka – Rakousko
2012 – 2014 Duhový systém – Česko-švédský institut Duhový anděl – Praha
2016 – 2017 Šamanský výcvik – Medicínská cesta, vede John Hawken

… a další … 

Stránky jsou ve stylu Feng Šuej, měli byste se zde cítit dobře. Adam Rut ©